Fortrydelsesret
Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget din vare. Hvis den 14. dag er en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber de 14 dage på den efterfølgende hverdag. Du skal selv betale for de omkostninger, der er forbundet med at returnere en vare.

Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden 14 dage fra modtagelse af din ordre give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en email til os på suiava@suiava.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Hvis du vælger at fortryde dit køb ved at nægte at modtage varen, skal du sende en email til os på suiava@suiava.com, hvor du tydeligt informerer os herom.

Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal produktet sendes retur til nedenstående adresse:

SUI AVA ApS
Servicevej 6
4220 Korsør
Returnummer: 119644 (skal påføres på pakken).

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Ved returnering skal du afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du er ansvarlig for at varen er pakket forsvarligt ind, og bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Ydermere bedes du vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse. Ekspeditionen går desuden hurtigere, hvis du ligeledes udfylder og vedlægger vores standard returseddel.

Værdiforringelse
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis du fortryder dit køb, kan du gøre brug af din fortrydelsesret, hvis betingelserne herfor er opfyldt jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4.

Vurderer vi, at betingelserne ikke er opfyldt for at benytte fortrydelsesretten, kontakter vi dig pr. email med en begrundelse herfor.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os tilbage. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet, og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dit køb. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Når du handler på Suiava.dk, har du altid 24 måneders reklamationsret i medfør af købeloven. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen/fejlen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen altid for at være rettidig.

Ved reklamation er det et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvis du ønsker at reklamere over dit produkt, skal du sende/aflevere produktet til nedenstående adresse og vedlægge en kort beskrivelse af reklamationen.

Varen sendes til:

SUI AVA ApS
Servicevej 6
4220 Korsør
Returnummer: 119644 (skal påføres på pakken).

Vi refunderer dine omkostninger til forsendelse, såfremt du har modtaget en forkert eller beskadiget vare.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk også altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til suiava@suiava.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 DKK og højest. 100.000 DKK. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 DKK. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uansetbeløbets størrelse. Læs mere her.
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her: http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af klage til ovenstående, bedes du angive vores email, suiava@suiava.com.